Επιβατικά Αυτοκίνητα 
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

3700 €

20/05/2021
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος, Tηλ 2105571678