Βιομηχανικός 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

27000 €

13/04/2020
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (κωδ.097)

2500 €

10/04/2020
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (κωδ. 108)

6000 €

9/11/2020
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CNC

11950 €

22/12/2020
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CNC

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ (κωδ.018)

1400 €

13/11/2020
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ MINIROLL ΤΥΠΟΥ MRM -150, SN: 001718, 2008 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BIKO MECCANICA SRL

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

20000 €

15/04/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ (κωδ.099)

11000 €

10/04/2020
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ