Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας :

HELLAS CAPITAL LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ 10564
Τηλ. 210 67 83 000
ΑΦΜ: 094282594
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 608301000
e-mail:info@hc-leasing.gr
 

Για την Hellas Capital Leasing S.A. η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των πελατών είναι μια από τις βασικές αρχές τόσο της Εταιρίας όσο και των μετόχων της.  Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών, με βάση την οποία καθορίζονται οι αρχές, τα βήματα και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων τμημάτων για την έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, καθώς και των αιτημάτων ενημέρωσης ή πρόσθετων πληροφοριών. Για υποβολή παραπόνου ώστε να διερευνηθεί η υπόθεσή σας και να σας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις-απαντήσεις, παρακαλούμε συμπληρώστε το ειδικό έντυπο και αποστείλτε το στο : complaints@hc-leasing.gr. Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε καλέστε μας στο 2106783417.

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων