Ίδρυση εταιρίας

11/11/2014

1989: Η εταιρεία ξεκινά τη λειτουργία της ως ένα από τα πρώτα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο νεότευκτο τότε κλάδο του Leasing.