Μετονομασία εταιρίας

11/12/2014

2014:Η εταιρία μετονομάζεται σε Hellas Capital Leasing S.A.