Μετονομασία εταιρίας

12/11/2014

2014:Η εταιρία μετονομάζεται σε Hellas Capital Leasing S.A.