Επιβατικά Αυτοκίνητα 
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

4000 €

27/05/2020
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος, Tηλ 2105571678