Επιβατικά Αυτοκίνητα 
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

5000 €

8/10/2019
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος, Tηλ 2105571678