Μικρά Επαγγελματικά 
ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΟ DODGE

10000 €

10/03/2020
ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΟ DODGE

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος, Tηλ 2105571678