Λεωφορεία 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA (κωδ. 078)

80000 €

4/11/2019
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος