Λεωφορεία 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA (κωδ. 078)

105000 €

14/11/2018
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΚΕ
Μόρνου , Θέση Λάκο Χατζή Ασπρόπυργος