Βιομηχανικός 
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ-ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ (κωδ.096)

5400 €

23/11/2018
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ-ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (κωδ.097)

5500 €

5/12/2018
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (κωδ. 108)

10000 €

13/11/2018
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΣΚΩΝ OLYMPUS (κωδ.016)

2000 €

5/12/2018
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΣΚΩΝ OLYMPUS VAC-YANG S/N: 085009, 2008

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ (κωδ.018)

4.000 €

9/02/2017
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ MINIROLL ΤΥΠΟΥ MRM -150, SN: 001718, 2008 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BIKO MECCANICA SRL

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ APELIO 11 367 (κωδ.019)

3.000,00 €

23/01/2019

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΒΑΓΟΝΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ME ΚΑΛΟΥΠΙA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΔΟΚΩΝ (κωδ.020)

15000 €

5/12/2018
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΒΑΓΟΝΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ME ΚΑΛΟΥΠΙA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΔΟΚΩΝ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ /ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ/ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (κωδ.098)

12300 €

5/12/2018
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ /ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ/ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ (κωδ.099)

19000 €

22/01/2018
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARRIER (κωδ.015)

1200 €

23/01/2018
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARRIER 30RAO21 S/N 07AQ127013

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408