Βιομηχανικός 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

27000 €

13/04/2020
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ-ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ (κωδ.096)

3400 €

17/10/2019
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ-ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (κωδ.097)

2500 €

10/04/2020
ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (κωδ. 108)

8900 €

17/07/2019
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CNC & ΤΟΡΝΟΣ CNC

22800 €

27/05/2020
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CNC & ΤΟΡΝΟΣ TNC

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ (κωδ.018)

4.000 €

9/02/2017
ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΩΝ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ MINIROLL ΤΥΠΟΥ MRM -150, SN: 001718, 2008 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BIKO MECCANICA SRL

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

20000 €

15/04/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΒΑΓΟΝΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ME ΚΑΛΟΥΠΙA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΔΟΚΩΝ (κωδ.020)

7000 €

15/03/2019
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΒΑΓΟΝΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ME ΚΑΛΟΥΠΙA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΔΟΚΩΝ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ /ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ/ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ (κωδ.098)

10000 €

3/10/2019
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ /ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ/ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

DEPI Ε.Π.Ε. - ΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛ 2105595408 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ (κωδ.099)

11000 €

10/04/2020
ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ